Mengalami masalah dalam penyiaran artikel.

Sedang berada di luar kawasan liputan.

Mesir dan Turki.

Harap maklum.

Seeru ‘ala Barakatillah.